Internal Medicine - Issue 10/2005

Original Contributions

1070
Fokální síňová tachykardie
Klinické projevy, místa vzniku a výsledky katetrové ablace

M. Fiala, J. Chovančík, P. Heinc, R. Neuwirth, R. Nevřalová, I. Nykl, M. Branny

1079
Comparison of catheterisation and surgical treatment of ostium secundum type atrial septal defect in adult patients

P. Růžička, P. Malík, J. Černý, D. Kučera, M. Homza, P. Kala, T. Brychta

1087
High prevalence and poor control of hypertension in offices of general practitioners

J. Widimský, M. Sachová, V. Lánská, M. Souček, Z. Kalita

1096
Prevalence and associated factors of self medication with antibiotics in Czech Republic

R. Andrajati, J. Vlček, F. M. Haaijer-Ruskamp

1102
Erythropoietin in the treatment of patients with myelodysplastic syndrome

J. Čermák


Reviews

1108
The importance of L-carnitine in patients with chronic renal failure treated with hemodialysis

R. Cibulka, J. Racek, E. Veselá

1114
The role of apoptosis in cardiovascular diseases

P. Hude

1120
Prothrombotic status as part of metabolic syndrome

A. Remková


The case

1126
Prosthetic Mitral Valve Endocarditis

H. Pavelčíková, J. Ondrášek


Guidelines

1132
Diagnostika a léčba chronické hepatitidy B
Doporučený postup České hepatologické společnosti a Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně

P. Husa, S. Plíšek, J. Šperl, P. Urbánek (koordinátoři), J. Galský, P. Hůlek, P. Kümpel, V. Němeček, M. Volfová


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account