Z odborné literatury


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2017; 63(6): 452
Kategorie: Z odborné literatury

Pavel Jansa, Michael Aschermann et al. Chronická plicní hypertenze

Maxdorf: Praha 2017. 378 s. ISBN 978-80-7345-525-5 

Nakladatelství Maxdorf připravilo ve své řadě Jessenius vydání knihy Chronická plicní hypertenze. Autorský kolektiv byl veden dvojicí zkušených autorů doc. MUDr. Pavla Jansy, Ph.D., a prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., a zahrnoval přední české odborníky zabývající se problematikou diagnostiky a léčby plicní hypertenze ze všech předních pracovišť České republiky.


Monografie je pozoruhodná z několika důvodů. Prvním a základním je komplexnost publikace, která na 378 stranách textu podává ucelený přehled problematiky řazený do 3 oddílů. První oddíl s názvem Teoretické základy obsahuje nejnovější poznatky o současné klasifikaci plicní hypertenze, dále podává přehled morfologických souvislostí a základních fyziologických a patofyziologických souvislostí. Druhý oddíl (Klíčové diagnostické metody) podává přehled moderních diagnostických metod zahrnujících především echokardiografii u pacientů s plicní hypertenzí, elektrokardiografické nálezy, oddíl doplňují kapitoly o využití radiodiagnostických metod (CT, CT angiografie a magnetické rezonance u plicní hypertenze), metod nukleární medicíny (perfuzní a ventilační scintigrafie plic, využití radionuklidů v diagnostice zkratů v centrální cirkulaci) a angiografických metod u chronické tromboembolické plicní hypertenze. Druhý oddíl doplňují kapitoly o hemodynamickém vyšetření, zátěžovém vyšetření a vyšetření plicních funkcí u pacientů s plicní hypertenzí.

Třetí oddíl s názvem Klinické aspekty zahrnuje kapitoly věnované plicní arteriální hypertenzi a podobným klinickým jednotkám, plicní hypertenzi u srdečních onemocnění, plicní hypertenzi u chronických plicních onemocnění či chronické tromboembolické plicní hypertenzi. Oddíl doplňují kapitoly o plicní hypertenzi v dětském věku, o vrozených srdečních vadách s plicní hypertenzí v dospělosti, o chronickém pravostranném srdečním selhání a o plicní hypertenzi v intenzivní péči.

Druhým důvodem, kterým je tato monografie pozoruhodná, je připomenutí historie výzkumu plicní cirkulace v České republice z pera prof. MUDr. Jiřího Widimského, DrSc. Je zde připomenuta historie srdečních katetrizací, jsou uvedena specifika a význam tzv. pražské školy plicní cirkulace, jejíž význam přesáhl hranice tehdejšího Československa, a proto se stala významným mezinárodním pojmem, který vycházel nejen z kvalitní diagnostiky a terapie tohoto onemocnění, ale především z vědecko-výzkumných aktivit (experimentálních i klinických prací). Jde o jednu z oblastí, na které může být česká kardiologie a medicína hrdá.

Třetím důvodem, pro který je monografie pozoruhodná, je velmi vysoká kvalita obrazového materiálu (fotografií, jejich popisů), tabulek a především schémat, které působí jasně, přehledně a srozumitelně a velmi napomáhají studiu problematiky.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že tato monografie by neměla chybět v knihovničce žádného kardiologa či internisty, který chce mít moderní a komplexní přehled o plicní hypertenzi.

prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

pudilradek@yahoo.cz

I. interní kardioangiologická klinika LF UK

a FN Hradec Králové

www.fnhk.cz

Doručeno do redakce 18. 6. 2017


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 6

2017 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se