Z odborné literatury


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2017; 63(3): 221-222
Kategorie: Z odborné literatury

Alice Tašková, Vladislav Hytych et al. Praktická plicní chirurgie. Indikace a strategie 

Maxdorf: Praha 2016. 271 s. ISBN 978-80-7345-489-0

Monografie s názvem „Praktická plicní chirurgie – indikace a strategie“ autorů MUDr. Alice Taškové a prim. doc. MUDr. Vladislava Hytycha, Ph.D., volně navazuje na předchozí publikace stejných autorů s názvem „VATS lobektomie krok za krokem“ a „Minimum z plicní chirurgie krok za krokem“.

Kniha byla vydána v roce 2015 v nakladatelství Maxdorf Jessenius. Tvoří ji 271 stran rozdělených do navazujících kapitol. Šest hlavních celků tvoří: 1. obecné postupy v plicní chirurgii, 2. diagnostické výkony, 3. neresekční kurativní výkony, 4. resekční kurativní výkony, 5. onkochirurgické výkony a závěrečná 6. kapitola je věnována farmakoterapii v plicní chirurgii. Nedílnou součástí textu jednotlivých kapitol je bohatá obrazová dokumentace.

Autoři správně zvolili praktickou monografii, která shrnuje základní vědomosti a znalosti o indikacích a strategii chirurgické léčby plicních onemocnění. Je celkově velmi dobře zpracovaná, názorná. Stává se rychlým a praktickým přehledem problematiky, což ocení zejména lékaři na počátku svého profesního růstu.


Monografie je v kapitolách logicky členěna. Ve svém pojetí je ojedinělou publikací určenou pro lékaře chirurgických oborů, zejména hrudní chirurgy. V monografii jsou uvedeny aktuální poznatky indikace a strategie chirurgické léčby hrudních onemocnění. Textová část nezabíhá do přílišných podrobností, je čtivá a zcela naplňuje poslání knihy „praktická“. Text je doplněn přiměřeným množstvím názorných obrázků, schémat, ilustrací a tabulek. Domnívám se, že monografie zcela splnila zvolený cíl, „…vydání praktické učebnice, která dává návod a představu o indikacích, technice a taktice operací...“.

Není pochyb, že pracoviště prim. doc. MUDr. Hytycha patří k výrazným a vysoce erudovaným hrudním chirurgiím v české republice. I proto kniha obsahuje kromě literárních poznatků dlouholeté praktické zkušenosti autorů.

Závěrem je možné shrnout, že se jedná se o vynikající monografické dílo. Kniha je logickým pokračováním předchozích monografií stejného autorského kolektivu. Všechny monografie tvoří navazující celek a nepochybně se stanou pro čtenáře využitelným a dosažitelným praktickým zdrojem potřebných informací.

Je dobře, že česká odborná veřejnost bude mít k dispozici tuto monografii a nelze než pogratulovat hlavní autorce i celému autorskému kolektivu k vydání velmi vydařeného díla.

prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

robert.gurlich@fnkv.cz

Chirurgická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

www.fnkv.cz

Doručeno do redakce 1. 2. 2017


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 3

2017 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se