Jan Bruthans.
Kardiovaskulární onemocnění v České republice v letech 1965–2014 a faktory, které je ovlivňovaly


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2017; 63(12): 1002
Kategorie: Z odborné literatury

Gasset-Allan Gintel: Praha 2017. 176 s. ISBN 978-80-87079-54-6

Kardiovaskulární (KV) morbidita a mortalita v letech 1965–2014, výskyt hlavních rizikových faktorů KV mortality, vývoj kardiovaskulární péče se snahou popsat prognózu dalšího vývoje tvoří obsah knihy, která vychází v nakladatelství Gasset. KV onemocnění jsou dominujícím problémem každodenní klinické praxe. Právě pro narůstající výskyt obezity, a především diabetes mellitus, je kniha doc. Bruthanse velmi aktuální a potřebná.


Autor vychází z ekonomického a sociálního vývoje společnosti, změn životního stylu, zejména výživy a stravovacích zvyklostí, které ovlivňovaly změny v základních rizikových faktorech KV onemocnění. Věnuje pozornost také vývoji zdravotní péče ve sledovaném období.

Publikace popisuje vývoj spotřeby potravin a změnu jejich skladby v letech 1989–2014.

Podrobně je analyzována změna v hlavních rizikových faktorech KV onemocnění se zaměřením na ischemickou chorobu srdeční. V rámci vývoje zdravotní péče se zaměřuje na kardiovaskulární farmakoterapii, výkony intervenční kardiologie a kardiochirurgické výkony.

Na základě dosavadních trendů KV mortality, hlavních rizikových faktorů KV mortality a zdravotní péče popisuje prognózu dalšího vývoje KV morbidity a mortality.

Pozitivní trend nastal v roce 1991, během nějž v ČR začala výrazně a setrvale klesat KV mortalita mužů a zvýraznil se pokles KV mortality u žen. Snížení KV úmrtnosti bylo převážně důsledkem snížení úmrtnosti na akutní formy KV chorob, zejména na akutní infarkt myokardu (AIM) a na akutní cerebrovaskulární příhody. Pokles počtu úmrtí na AIM byl dán jak faktory primární a sekundární prevence, tak pokrokem v akutní koronární péči.

Publikace přináší výsledky dlouhodobého a pracného sledování všech vlivů na vývoj KV úmrtnosti v České republice. Je napsána čtivě, pečlivě, se srozumitelnými závěry a výhledem do budoucnosti. Má bohatou literaturu a je vhodně doplněna grafy a tabulkami. Kniha je určena praktickým lékařům, ale i internistům a kardiologům.

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

miroslav.soucek@fnusa.cz

II. interní klinika LF MU a

 FN u sv. Anny v Brně

www.fnusa.cz

Doručeno do redakce 24. 10. 2017


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 12

2017 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se