Eva Kočová, Martina Vašáková.
HRCT u intersticiálních procesů v instruktivních kazuistikách


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2017; 63(12): 1001-1002
Kategorie: Z odborné literatury

Maxdorf: Praha 2017. 242 s. ISBN 978-80-7345-532-3

Dostalo se mi potěšení prostudovat a několika poznámkami a doporučeními opatřit text, který pokrývá především radiologické aspekty diagnostiky intersticiálních plicních procesů (IPP) pomocí výpočetní tomografie s vysokou rozlišovací schopností (HRCT) u dospělých. Odhlédnu-li od zdařilých kapitol Polákových, nacházejících se v prvním i druhém vydání monografie profesorky Vašákové o IPP, jedná se o první ucelené moderní domácí zpracování problematiky interpretace a diferenciální diagnostiky HRCT nálezů na tomto velmi náročném medicínském poli. Tak, jak to v moderní pneumologii ani jinak nelze, je kniha důkazem týmové spolupráce, neboť z podnětu kolegyně Vašákové vznikla přičiněním radiologů a pneumologů ze tří významných pracovišť – FN Hradec Králové, FN Olomouc a Thomayerovy nemocnice. Není ochuzena ani o patologické nálezy. Jedním z důležitých sdělení, které prochází celým textem, je skutečnost, že dnešní diagnostika a rozhodování o dalším managementu nemocného se děje na podkladě konsenzuálních závěrů po přímé diskusi v multidisciplinárním týmu, který se skládá právě z pneumologa, radiologa a patologa.


Osnovu monografie považuji za velmi zdařilou z hlediska splnění základního edukačního cíle – tedy zvýšení erudice v rozpoznávání základních abnormálních obrazů (morfy, patterns) a jejich využití při klinicko-radiologických diferenciálně diagnostických rozvahách. V obecné části jsou stručně rozebrány klinické aspekty diferenciální diagnostiky onemocnění a dále jsou dostatečně obšírně podány základy interpretace HRCT nálezů. Systematiku speciální části vidím v tom, že jednotlivá onemocnění rozděluje podle dominantních morf – snížení denzity (cysty, emfyzém atd) a zvýšení denzity (lineární opacity, uzlíky, zastření mléčného skla a konsolidace plicní tkáně). Takto je rozděleno celkem 42 detailně rozebraných případů nejčastějších plicních onemocnění, na kterých je možno základy problematiky velmi dobře pochopit a procvičit. Kniha je určena především radiologům (sám ji považuji za základní text pro atestační přípravu) a pneumologům, nicméně po ní rádi sáhnou i kolegové z dalších oborů – patologové, revmatologové, další internisté, imunologové atd. Je předkládána v pevné vazbě, ve větším formátu a tištěna na velmi kvalitním materiálu, což je pro rozpoznávání radiologických nálezů v bohaté obrazové dokumentaci nanejvýš příhodné.

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.

pavel.elias@fnhk.cz

Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

www.fnhk.cz

Doručeno do redakce 7. 10. 2017


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 12

2017 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se