Roman Herzig. Ischemické cévní mozkové příhody.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2015; 61(3): 277
Kategorie: Z odborné literatury

Maxdorf: Praha 2014. 110s. ISBN 978-80-7345-373-2.

Publikace Ischemické cévní mozkové příhody autora prof. MUDr. R. Herziga, Ph.D., FESO, vychází po 4 letech v edici Farmakoterapie pro praxi v nakladatelství Maxdorf Jessenius ve 2. vydání. Autor, který se specializuje na oblast cévní neurologie více než 18 let, splnil hlavní cíl publikace – seznámit odbornou veřejnost se současnou praxí léčby ischemických iktů a aktuálními možnostmi sekundární prevence. Tato útlá knížka kapesního formátu je shodně s prvním vydáním dělena na 5 oddílů: repetitorium, vyšetření a diferenciální diagnostika, farmakoterapie a chyby a omyly. V prvním díle se autor v 10 podkapitolách stručně věnuje terminologii, klasifikaci, epidemiologii, patogenezi a etiologii, rizikovým faktorům, klinickému obrazu, diagnostice a vývoji onemocnění až po organizaci péče. Autor v tomto oddílu avšak uvedl některé nepřesnosti, na které byl upozorněn recenzentem již před prvním vydáním. Např. uvádí zastaralý názor, že hlavním rizikem pro vznik iktu je zvýšený diastolický krevní tlak; naopak vyšší systolický krevní tlak má významnější prognostickou hodnotu. Rovněž formulace informace o doporučené hodnotě krevního tlaku po prodělaném ischemickém iktu může být zavádějící. Autorem uváděné dělení ischemických iktů podle délky trvání symptomů jako dělení základní nemá klinický význam. Pouze etiologie iktu, lokalizace a velikost mozkového infarktu určuje vývoj a prognózu. Je také škoda, že autor opomněl v základní doporučené literatuře uvést stále aktuální jinou podrobnou monografii českých autorů. Stejně tak neuvádí zjištěná epidemiologická statistická šetření z let 2011–2012, která byla výsledkem spolupráce ÚZIS s Cerebrovaskulární sekcí neurologické společnosti.

Další část informující o doporučených vyšetřeních a diferenciální diagnostice je stručná, ale přehledná, stejně tak oddíl farmakoterapie s kazuistickými příklady, a ten je hlavním přínosem publikace. Čtenář má možnost stručně se seznámit s aktuálním stavem praxe léčby ischemických iktů a současné sekundární prevence. Pub­likace je zakončena kapitolkou o omylech a chybách v diagnostice a léčbě iktů. Publikace tak poskytuje základní aktuální informace pro neurology a lékaře jiných odborností, kteří se s problematikou diagnostiky a léčby ischemických iktů chtějí seznámit, a je rovněž užitečnou příručkou pro praktické lékaře. Přes určité nepřesnosti jde o dobrý počin nakladatelství a autor se přes drobné výhrady svého úkolu zhostil dobře.


doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.

kalitaz@seznam.cz

Neurologické oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín

www.kntb.cz

Doručeno do redakce: 2. 3. 2015


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 3

2015 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se