Vladislav Hytych. VATS lobektomie…krok za krokem


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2015; 61(12): 1098
Kategorie: Z odborné literatury

Maxdorf: Praha 2015. 218 s. ISBN 978-80-7345-449-4

Kniha o rozsahu 218 stran pojednává o video­asistovaných plicních lobektomiích. Je to vůbec první publikace v českém jazyce, která byla o této problematice cíleně napsána. Je pravděpodobně určena poměrně malé komunitě hrudních chirurgů či začínajících hrudních chirurgů.

Dílo má poměrně dlouhý Úvod (9 stran historie, 22 stran poznámek k anatomii). Následují kapitoly Předoperační vyšetření a příprava (14 stran) a Anestezie u plicních resekcí (11 stran) a Pooperační péče (15 stran). Až na straně 82 teprve začíná veledůležitá a cenná kapitola Indikace, kontraindikace, obecná technika. Poté se autor pečlivě věnuje jednotlivým lalokům v provedení resekce ve 4 variantách od klasické resekce otevřené po kompletně endoskopickou. Vše je bohatě a velmi názorně ilustrováno barevnými obrázky (celkem 265 instruktivních obrázků).


Mám k dílu několik drobných výhrad. V úvodu není napsáno, komu je kniha určena. Pokud široké obci lékařů, studentům LF, pak je zcela vyčerpávající, pokud však hrudním chirurgům, pak obsahuje řadu zcela zbytečných informací (např. že plíce jsou párovým orgánem). Úvodní kapitoly jsou dle mého soudu zbytečně rozvláčné. Navíc není uvedeno, kdo provedl jako první VATS lobektomii či první RATS (roboticky asistovanou) lobektomii v České republice. I údaj, kolik VATS lobektomií do dnešního dne bylo v ČR provedeno, by byl zajímavý a rovněž chybí srovnání se světem. Autor se snaží za každou cenu uvést vše, co o dané problematice ví, a to dílu mírně škodí. Když už jsme u detailního popisu operačních postupů, proč sklouzávat kupř. ke genetickým faktorům karcinomu plic. To zaníceného čtenáře ruší. Nejsou uvedeny konkrétní zkušenosti autora, kolik bylo provedeno VATS lobektomií, jakých, tipy a triky, komplikace a jejich řešení. Kniha by tím získala daleko větší rozměr.

Co říci závěrem?

Kniha zabývající se touto problematikou je v českém jazyce zcela originální. Vznikla na pracovišti, které se touto problematikou systematicky zabývá. Autorem je zkušený a velmi vzdělaný hrudní chirurg. To nejcennější, z pohledu hrudního chirurga je uvedeno na asi 100 stranách. I přes uvedené výhrady stojí za to si ji však přečíst.

prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

ivan.capov@fnusa.cz

I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

www.fnusa.cz

Doručeno do redakce 14. 9. 2015


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 12

2015 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se