Prof. MUDr. Vladimír Pacovský, DrSc., osmdesátiletý


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2008; 54(9): 876
Kategorie: Osobní zprávy

Koncem letošního července oslavilprof. Pacovský své osmdesáté narozeniny. Narodil se 22. července 1928 v Praze, maturoval v roce 1947 v Ústí nad Labem na reálném gymnáziu. Promoval 15. prosince 1952 na Lékařské fakultě UK v Praze a nastoupil na III. interní kliniku VFN, kde pracuje dosud. Kandidátskou práci na téma „Štítná žláza a ledviny“ obhájil ve svých 30 letech v roce 1958 (vyšla pak jako monografie v Thomayerově sbírce). Byla to jedna z prvních obhajob kandidatury na Fakultě všeobecného lékařství UK.


Docentem se stal 1. července 1963 po obhájení habilitační práce „Metabolické tubulární syndromy“. V roce 1966 pak tato práce vyšla i anglicky.

K 1. lednu 1969 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství. Dále se stal členem, korespondentem a akademikem ČSAV a v letech 1987–1989 předsedou kolegia lékařských věd ČSAV. Od 1. 10. 1970 do 1. 10. 1990 byl přednostou III. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN.

Od roku 1985 byl děkanem Fakulty všeobecného lékařství UK a ve funkci byl akademickým senátem potvrzen až do 30. 9. 1990, tedy do konce řádného funkčního období. Od 1. září 1990 byl pak 5 let prorektorem Karlovy univerzity.

Významně se zasloužil o vznik gerontologie a geriatrie jako samostatného oboru u nás a podobně se rovněž zasloužil o realizaci vysokoškolského studia ošetřovatelství u nás a o vznik tzv. univerzit 3. věku. Má mnoho ocenění univerzitních, akademických i státních, českých i zahraničních.

Prof. Pacovský je ale především internista. Byl dlouho předsedou Internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Byl autorem moderní učebnice vnitřního lékař-ství. Prosadil u nás dodnes významnou koncepci diferencované péče, od péče intenzivní přes standardní až po následnou. Tu realizoval na oddělení následné péče kliniky v Praze-Bohnicích. Pan profesor měl mnoho žáků, většinou široce zaměřených internistů, ale také představitelů dalších oborů – patří k nim celá současná III. interní klinika a mimo kliniku např. prof. Horký, prof. Kölbel, doc. Neuwirth, doc. Musilová, prof. Aschermann, doc. Hrba, doc. Staňková, prof. Haškovcová, prof. Topinková či doc. Šimek.

V roce 2003 odešel pan profesor do důchodu. Na klinice je však každý týden.

Koncem června roku 2008 proběhla v posluchárně a v Charvátově sále III. interní kliniky oslava tohoto významného životního jubilea prof. MUDr. Vladimíra Pacovského, DrSc. Za účasti mnoha hostů byly připomenuty zásluhy pana profesora o III. interní kliniku, 1. lékařskou fakultu, Všeobecnou fakultní nemocnici a o Karlovu univerzitu a také o českou internu, gerontologii a ošetřovatelství. Z rukou děkana fakulty prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., ředitele nemocnice MUDr. Jana Břízy, CSc., a z rukou prorektora prof. MUDr. Jana Škrhy, DrSc., zde pan profesor obdržel významná ocenění své práce. O významu pana profesora pro vnitřní lékařství promluvil současný předseda České internistické společnosti prof. Češka. O významu pana profesora pro ošetřovatelství promluvila pak Mgr. Jurásková a popřát přišly i četné sestry včetně slovenských. Jménem kolektivu III. interní kliniky přeji panu profesorovi hodně zdraví a v aktivním stáří, které tolik propagoval, i hodně úspěchů pracovních.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

www.vfn.cz

e‑mail: svacinas@lf1.cuni.cz

Doručeno do redakce: 15. 7. 2008


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 9

2008 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se