Šlampa P, Petera J et al. Radiační onkologie.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2008; 54(3): 313-314
Kategorie: Z odborné literatury

Šlampa P, Petera J et al. Radiační onkologie. Praha: Galén a Karolinum 2007. 457 stran. ISBN 978−80−7262−469−0 (Galén), 978−80−246−1443−4 (Karolinum)

Dostává se nám do rukou kniha, jejíž vydání považuji za velmi prospěšné. Celé roky chyběla českým lékařům ucelená publikace radiační onkologie, která by sloužila pro orientaci v tomto oboru jiným odborným lékařům, ale především by výrazně prospěla jako učebnice pro postgraduální výuku lékařů v oboru radiační onkologie.

Tato je jednoznačně tímto chybějící materiálem.

Publikace je přehledná, výstižná a dobře srozumitelná, což je nezbytné pro edukační cíl. Má mnoho ilustračních fotografií, schémat a tabulek, které vhodně doplňují text a které jsou v oboru radiační onkologie nezbytností pro dokonalé pochopení problematiky.

Kniha začíná zajímavou kapitolou o historii oboru radioterapie, v níž jsou vzpomenuty slavné osobnosti světového i českého lékařství a lékařské fyziky, které se významně zapsaly do vývoje oboru.

V další kapitole jsou shrnuty základní principy radioterapie v historickém vývoji až po současný stav a perspektivy oboru, včetně radiační ochrany a nezbytného zajištění kvality léčby. Text je opět jasný, přesný a přehledný a velmi dobře může sloužit postgraduální výuce.

Následující část speciální radioterapie je členěna klasickým způsobem do kapitol podle lokalizace nádorového postižení. Struktura jednotlivých kapitol je jednotná a popisuje problematiku nádorových diagnóz od epidemiologie, etiologie, diagnostických přístupů k stanovení léčebné strategie. Stanovení léčebné strategie vychází z citací závěrů významných klinických studií a léčebných standardů, které jsou respektovány a dodržovány světově proslulými pracovišti. Cenné jsou pro praxi podrobné popisy léčebných postupů jak v oblasti chemoterapie, konkomitantní chemoradioterapie, tak především v oblasti plánování a vlastního provádění léčby zářením.

Publikaci nechybí i velmi důležitá kapitola paliativní léčby zářením, část o nenádorové radioterapii a léčbě dětských nádorů.

Důležitou součástí jsou kapitoly, které se věnují speciálním technikám – stereotaktické radioterapii, radioterapii s modulovanou intenzitou a hypertermii, které vymezují základní principy technik a jejich klinické využití.

Publikace má jednoznačně vysokou odbornou úroveň. Je napsána velmi dobrým jednotným slohem.

Citace uvedené v jednotlivých kapitolách jsou četné a svědčí o pečlivé přípravě autorů a jejich vědomostech o jednotlivých diagnózách. Jsou dokladem objektivity a serióznosti přístupu autorů k problematice. Knihu Radiační onkologie hodnotím velmi kladně, jako publikaci, která obohatí českou odbornou literaturu v oblasti diagnostiky a léčby zhoubných onemocnění. Mohu ji vřele doporučit lékařům připravujícím se na odbornou dráhu v oboru radiační onkologie, kde poslouží jako výborná učebnice. Dále bude zdrojem důležitých znalostí pro lékaře, kteří se připravují na obor klinická onkologie i dalším odborníkům, kteří se ve svých chirurgických i nechirurgických oborech potkávají s nemocnými s maligními nádory a kteří si své znalosti chtějí obohatit o léčebné postupy z oboru radiační onkologie.

Kniha bude zcela jistě účinným pomocníkem v každodenní praxi radioterapeutů.

Hodnotím ji jednoznačně pozitivně a přeji jí mnoho vděčných čtenářů.

prim. MUDr. Jana Prausová, MBA

Radioterapeuticko-onkologické oddělení

FN Motol

www.fnmotol.cz

e-mail: Jana.Prausova@fnmotol.cz

Doručeno do redakce: 1. 4. 2008


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 3

2008 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se