Emeritní primář a bývalý předseda Spolku lékařů ČLS JEP MUDr. Karel Staněk letos 65letý


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2008; 54(11): 1115-1116
Kategorie: Osobní zprávy

V letošním roce dovršil 65 roků života emeritní primář interního oddělení a posléze oddělení následné péče táborské nemocnice MUDr. Karel Staněk. V roce 1971 se MUDr. K. Staněk spolupodílel na založení Spolku lékařů ČLS JEP v Táboře, jehož byl dlo uholetým vědeckým sekretářem a později předsedo u.


MUDr. Karel Staněk je narodil 17. dubna1943 v Táboře. Lékařsko u fakultu Univerzity Karlovy v Plzni studoval v letech 1960– 1966, atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v roce 1969, atestace II. stupně z interny pak roku 1973. Zaměstnán byl na interním oddělení Okresní nemocnice Tábor v letech 1966– 2007. Od roku 1984 do roku 2002 pracoval jako primář interního oddělení, v letech 2003– 2007 jako primář oddělení následné péče, od 1. 7. 2007 je v důchodu, kdy úvazkem 0,3 pracuje v gastroenterologické a di abetologické ambulanci.

V letech 1999– 2000 vykonával funkci náměstka ředitele okresní nemocnice Tábor pro léčebno u péči. V letech 1993– 1996 byl členem komise pro nová léčiva Ministerstva zdravotnictví, tato pak byla tímto rokem zrušena. Byl táborským delegátem na památném zákládajícím sjezdu České lékařské komory v Seči u Chrudimi v roce 1990.

Spolu s prvním předsedo u Spolku lékařů ČLS JEP v Táboře prim. MUDr. Václavem Balo unem chtěli dát možnost lékařům našeho okresu dále se medicínsky vzdělávat a rozvíjet i stavovský a společenský život lékařů. V roce 1971 byl tedy založen místní Spolek lékařů při České lékařské společnosti JEP, kde výše uvedená ide a mohla být uskutečněna a jehož prvním předsedo u byl prim. MUDr. Václav Balo un (nar. 1921), kterému byla udělena Čestná medaile JEP v minulých letech. MUDr. K. Staněk byl od založení Spolku lékařů jeho sekretářem až do roku 1999, kdy se stal jeho druhým předsedo u. Již v té době, kdy byl sekretářem Spolku, byl hybno u silo u jeho činnosti, spoluorganizoval jeho schůze, zajišťoval jejich účastníky, často schůze vedl. Funkci předsedy zastával do roku 2003. Za toto období, tedy od založení Spolku lékařů JEP v Táboře, bylo uspořádáno více než 200 pracovních schůzí, některé i společně se Spolkem lékařů v Písku. Při slavnostních příležitostech v úvodu schůzí zaznívala i vážná hudba. Největší akcí, která byla v tomto období na půdě Spolku lékařů re alizována, byly mezikrajské spolkové dny v roce 1982, uspořádané společně se Spolky lékařů v Českých Budějovicích, Jihlavě a Plzni. Na pracovních schůzích SL v Táboře, které byly pořádány každý měsíc (kromě prázdninových měsíců), byli přednášejícími vždy špičkoví odborníci z celé medicíny, ze kterých se za léta staly legendy. Byli to např. prof. Švejcar, prof. Raška, prof. Fejfar, prof. Herfort, prof. Homolka, prof. Engliš, prof. Toman, prof. Pacovský, prof. Trnavský, prof. Potužník, prof. Šobra, prof. Schück, prof. Kölbel, prof. V. Špičák, prof. Hejhal, prof. Chlumský, prof. Svoboda, prof. J. Kvasnička, prof. Čech, prof. Havlík, prof. Rath, doc. Šetka, doc. Jirásek, doc. Vinař, doc. Přerovský, doc. Hejnal a další. Na našich schůzích přednášeli i vycházející medicínské hvězdy, v té době ještě bez profesorských titulů, např. dr. Haškovcová, dr. Fabi án, dr. Zadák, dr. Monhart, dr. Vojáček, dr. Pirk, dr. P. Widim-ský, dr. Hradec, dr. Češka, dr. M. Kva-pil, dr. Cífková, dr. J. Bytešník, dr. P. Frídl a další.

V posledních letech pak v rámci Spolku lékařů v Táboře přednášeli prof. Linhart, prof. Malý, prof. Sobotka, prof. Bo uček, prof. Bartoš, prof. Rosolová, prof. Anděl, prof. Teplan, prof. Ni ederle, prof. Veselka, prof. Pafko, prof. Schützler, prof. Ryska, doc. Puchmayer, doc. Vavřík, doc. Hroboň, doc. Radvanský, doc. Šetina, doc. Lindner, doc. M. Lukáš, doc. Šebesta, doc. Husa, doc. Býma, doc. Táborský, doc. Ne užil, doc. Lischke, doc. Fi ala, doc. Bulava, dr. Honzák, dr. I. Kotík, dr. L. Kotík, JUDr. Mach. Jak je uvedeno níže, v rámci Spolku lékařů v Táboře přednášel i předseda ČLS JEP prof. Blahoš.

Na počest tohoto životního jubile a MUDr. Karla Staňka byla uspořádána slavnostní schůze Spolku lékařů v Táboře, jehož čestným hostem byl předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. Ten jubilantovi předal Čestno u medaili ČLS JEP, ktero u mu na návrh vedení Spolku lékařů ČLS JEP v Táboře propůjčilo předsednictvo ČLS JEP v Praze. Prof. MUDr. J. Blahoš, DrSc., kterému se v Táboře so učasně dostalo blahopřání k letošnímu udělení titulu Rytíř lékařského stavu ČLK ČR, pak přednesl slavnostní odborné sdělení na téma Vitamin D.

Milý Karle, dovol, abych Ti jménem desítek táborských lékařů a tisíce paci entů, kteří prošli Tebo u vedeným interním oddělením a posléze ODN táborské nemocnice, poděkoval za Tvůj lidský přístup k paci entům a kolegi ální přístup k nám, kolegům. To bylo pro nás, mladší lékaře, správným příkladem na začátku naší profesní kari éry. Oceňovali jsme Tvoji di agnosticko u rozvahu a nekonfliktní vedení oddělení. Zaslo užil ses tak o dobro u úroveň oboru vnitřní lékařství v táborském regi onu a dobro u pověst táborské nemocnice. Máš zásluhu na tom, že Spolek lékařů v Táboře má již více než 35leto u tradici. Jeho pravidelné měsíční odborné přednášky osobností československé a později české medicíny z celé její oblasti, hojně navštěvované lékaři všech oborů, jso u toho nejlepším dokladem. Dnes jso u akce Spolku lékařů v Táboře, kterých se účastní v průměru 45– 96 posluchačů, téměř jedino u platformo u, kde se setkávají lékaři privátních praktických a odborných ambulancí s lékaři nemocničními, často i s lékaři důchodci, čehož si v Táboře všichni ceníme.

Do dalších roků Ti přeji vše nejlepší.

prim. MUDr. Jindřich Charo uzek

www.nemta.cz

e‑mail: jindrich.charo uzek@nemta.cz

Doručeno do redakce: 16. 10. 2008


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 11

2008 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se