Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., sedmdesátníkem


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2007; 53(10): 1130
Kategorie: Personalia

Dne 3. října 2007 se dožil 70 let profesor MUDr. Petr Broulík, DrSc. Narodil se v Plzni a vystudoval FVL UK v Praze. Téměř celý jeho profesionální život je spjat s III. interní klinikou 1. lékařské fakulty UK, na kterou nastoupil v roce 1964; pracuje zde tedy dlouhých 43 let.


Petr Broulík patří po generace k nejoblíbenějším učitelům fakulty. Po roce 1989 se stal proděkanem fakulty pro studium, léta je členem Akademického senátu a při volbách dostává vždy téměř nejvíce hlasů. Mnoho let už se interna nepřednáší, a tak Petr získává svou popularitu u studentů přímo v seminářích a stážích, zejména svým důrazem na propedeutiku. Celé generace absolventů fakulty vědí, že začínal lékařskou dráhu v malé nemocnici v Podbořanech, kde pobyl na interním oddělení několik let od promoce v roce 1961. Každý medik zná otázku: „Co byste dělal s pacientem v Podbořanech?“ a Petr tím myslí, co by mladý medik dělal, až bude sám na malém oddělení bez pomoci a složitých vyšetřovacích metod. V letech 1963 - 1964 pracoval v Ústavu experimentální fyziologie fakulty. V roce 1964 přešel na naši kliniku nejprve jako sekundární lékař a od roku 1970 jako odborný asistent. Byl tak jedním z posledních asistentů, uvedeným do školské funkce ještě prof. Charvátem. Od roku 1968 působil 2 roky v Ústavu experimentální endokrinologie v Alabamě ve Spojených státech a tyto kontakty udržuje dodnes. Zasloužil se nejen o výjezdy našich studentů, ale pravidelně přijíždí na letní stáž i studenti z Univesity of Birmingham v Alabamě. V letech 1980-1981 pobýval na Endokrinologickém oddělení University v Aarhusu v Dánsku. Odborného asistenta Broulíka - od roku 1988 docenta a od roku 1992 profesora - vyhledávali vždy zástupy studentů i pacientů. Je zajímavé, že našel čas i na experimentální práci na zvířatech. V roce 1977 obhájil kandidátskou práci na téma „Regulace výdeje kalcitoninu štítnou žlázou“ a doktorskou práci v roce 1988 na téma „Metabolické účinky parathormonu“. Spoluzaložil v Česku i další obor, osteologii. Z originálních nápadů, prokázaných pak na experimentálních zvířatech, vycházejí jeho publikace, z nichž mnoho bylo otištěno v impaktovaných časopisech - první v roce 1972 v Endocrinology, ten zatím poslední v lednu roku 2007 v Horm Metab Research. Jako skvělý pedagog napsal i několik monografií a mnoho kapitol do skript a učebnic. V roce 2003 dostal cenu České lékařské společnosti za monografii „Poruchy fosfokalciového metabolizmu“. Prof. Broulík byl dlouholetým funkcionářem výborů odborných společností ČLS, a je i dlouholetým členem předsednictva České lékařské společnosti JEP. Připomenutí jubilea by nebylo úplné bez vzpomenutí sportovních zásluh. Prof. Broulík hrál do vysokého věku vrcholově košíkovou, mnoho let byl sportovním funkcionářem a na klinice máme v jeho složce založeno například poděkování od ČSTV za přípravu účasti košíkářů na Olympijských hrách v Montrealu v roce 1976, kam ho nakonec nepustili. Ještě před 5 lety hrál Petr Broulík basketbal nerekreačně v řádné soutěži.

Petr Broulík pracuje stále na plný úvazek a na klinice pobývá dlouho do večera. Dlouhá léta byl členem vedení kliniky a nyní má více času na studenty a pacienty. Jubilantovi přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví, ale také šetření se a úspěchy ve výchově dalších žáků, neboť si neumíme představit, kdo by na klinice ta kvanta pedagogické práce, ale hlavně všechny ambulantní pacienty s osteoporózou a hyperparatyreózou. zvládl.

Za kolektiv kliniky

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSC., MBA

Prim. Petr Sucharda, CSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 1

128 08 Praha 2

e-mail: stepan.svacina@vfn.cz

Doručeno do redakce: 13. 8. 2007


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 10

2007 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se