Topinková E. Geriatrie pro praxi. Praha: Galén 2005. 270 stran. ISBN 80-7262-365-6.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2006; 52(4): 395
Kategorie: Z odborné literatury

Publikace je koncipována velmi prakticky a umožňuje rychlou orientaci v základních problémech péče o nemocné staršího věku.

V úvodních kapitolách představuje současný stav z hlediska demografického a epidemiologického a připomíná charakter zdravotního postižení a jeho komplexní dopady ve vyšším věku. Specifické rysy chorob ve vyšším věku jsou sice publikovány již v učebnicích pro lékařské fakulty a zdravotnické školy, nicméně opomenutí jejich vlivu na symptomatologii a průběh chorob u starších nemocných v praxi stále často způsobuje ne dost důrazný či dokonce mylný postup v diagnostice i léčbě.

Velmi důležité jsou kapitoly o geriatrických syndromech, jejichž zákonitá existence ještě stále není plně zakotvena v povědomí zdravotnické veřejnosti. Zvláště je nutno zdůrazňovat jejich multidisciplinární charakter, a tudíž nutnost týmové spolupráce několika specialistů při jejich diagnostice a řešení.

Principy funkčního geriatrického vyšetření se také musí stát součástí komplexního pohledu nejen lékaře, ale kteréhokoli zdravotnického pracovníka na geriatrického nemocného, protože jeho výsledku lze využít jednak v longitudinálním hodnocení stavu nemocného, ale také zřetelně vyplyne nutnost a způsob řešení sociálního aspektu daného stavu.

Zaslouženě velkou pozornost věnuje autorka farmakoterapii ve stáří, zvláště možným lékovým interakcím a lékům nevhodným pro starší populaci. Praxe ukazuje, že tento aspekt prozatím není brán s dostatečnou vážností, stejně jako doposud laické i zdravotnické veřejnosti téměř neznámá a hlavně nerealizovaná tématika preventivních opatření u seniorů.

V dalších kapitolách přináší publikace základní praktické informace o často se vyskytujících problémech starších nemocných a jejich řešeních. Každá kapitola obsahuje aktuální informace z hlediska klasifikace jednotlivých onemocnění, současných doporučovaných postupů řešení a jedno či více „CAVE“, kde autorka upozorňuje na možná úskalí diagnostiky i terapie. Dále je možno v každé kapitole nalézt velmi přehlednou tabulku s léčebnými možnostmi daného problému včetně dávkovacích schémat a upozornění na nejčastější nežádoucí účinky. U nejdůležitějších syndromů jsou uvedeny diagnostické a léčebné algoritmy.

V závěru publikace je možno v přílohách nalézt hodnotící škály pro soběstačnost, stav kognitivních funkcí, stabilitu a škály pro hodnocení tří dosud nejopomíjenějších syndromů u seniorů, a to malnutrice, deprese a bolesti.

Publikace je velmi užitečná pro nynější, ale zvláště budoucí období, kdy vlivem nárůstu procenta starší populace neustále poroste okruh nejen lékařů, ale všech zdravotnických profesionálů přicházejících do kontaktu s problémy seniorů při svých každodenních aktivitách napříč téměř všemi medicínskými obory.

Prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc.

Klinika interní, geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, Brno

www.fnbrno.cz

e-mail: hkubes@med.muni.cz

Doručeno do redakce: 19. 4. 2006


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 4

2006 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se