Balíková M. Forenzní a klinická toxikologie. Laboratorní toxikologická vyšetření. Praha: Galén 2004. 140 stran. ISBN 80-7262-284-6.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2006; 52(2): 190-191
Kategorie: Z odborné literatury

Informačná príručka je určena širokému okruhu čitateľov s cieľom poskytnúť záujemcom základnú orientáciu v komplexnej toxikologickej problematike.

Jednotlivé kapitoly sa postupne zaoberajú osudom jedu v organizme, laboratórnou diagnostikou akútnych otráv, vývojovými trendmi v analytickej toxikológii, rozdeleniu toxických látok

Zvláštna kapitola je venovaná osudu noxy (jedu) v organizme od cesty vstupu cez absorpciu, distribúciu, biotransformáciu až po jej elimináciu.

Podrobne, ale pritom veľmi prehľadne a názorne sú popísané mechanizmy biotransformácie liečiva nox, ktoré tvoria najčastejšiu príčinu akútnych otráv (alkoholy, psychofarmaká, analgetiká, chlórované uhľovodíky, drogy). Jednotlivé cesty odbúrania noxy spolu s metabolitmi toxických látok sú zobrazené vo viacerých prehľadných tabuľkách. Dôležitou praktickou informáciou sú terapeutické a toxické hladiny týchto látok s uvedením citačných zdrojov.

V ďalšej časti je uvedený všeobecný prístup k terapii akútnych otráv, vrátane prehľadnej tabuľky antidot, kde si však dovolím pripomenúť v súčasnosti všeobecne veľmi rezervovaný až odmietavý postoj renomovaných medzinárodných toxikologických asociácií k výplachom žalúdka, ako i k neutralizácii pri požití lúhov a kyselín.

Veľká časť príručky je venovaná laboratórnej diagnostike otráv. Zdôraznený je cieľ toxikologického vyšetrenia a podrobne je popísaná systematická toxikologická analýza - logické zaraďovanie postupov, kde z čiastočných výsledkov vyplýva voľba ďalších postupov, ktoré budú nasledovať k identifikácii jedu. Autorka rozoberá problematiku analýzy jednotlivých biologických materiálov, ich množstvo a výpovednú hodnotu. Neoceniteľnou súčasťou je podrobné popísanie aktuálnych laboratórnych metód s dôrazom na ich výhody ako aj obmedzenie a dôležité sú aj naznačené vývojové trendy v analytickej toxikológii. Popisuje stratégiu toxikologického vyšetrenia pri rýchlej orientačnej identifikácii neznámej noxy, úskalia pri interpretácii skríningových výsledkov (falošná pozitivita/negativita). Jedna z kapitol je venovaná noxám pri akútnych otravách. Rozdelené sú podľa druhu toxickej látky, resp. skupiny toxických látok. Čitateľa určite zaujmú cenné informácie o toxicite rastlín prehľadne rozdelené podľa farby bobúľ, ďalej krov, stromov a húb (nielen všeobecne známej Muchotrávky zelenej).

Samostatná časť je venovaná toxikománii - abúzu drog. Okrem aktuálnej situácie na drogovej scéne sú uvedené aj organizácie, ktoré sa zaoberajú touto problematikou v Európe, t.j. aplikáciou drog a s tým spojenými rizikami spoločenskými, sociálnymi a zdravotnými.

Autorka príručky upozorňuje, že táto publikácia vychádza zo súčasných poznatkov prírodných vied a vlastnej dlhoročnej expertíznej praxe súdnej a klinickej toxikológie. Vzhľadom na i rýchly rozvoj najmä v analytických technológií autorka upozorňuje, že je potrebné priebežné sledovanie tejto problematiky v odborných časopisoch, ktoré uvádza v texte.

Záver publikácie tvorí prehľad alternatívnych materiálov využívaných pri toxikologických analýzach ako sú sliny, vlasy, mekonium a praktické informácie o možnostiach konzultácií o liečebných postupoch a toxikologických vyšetreniach v ČR.

Autorka sympatickej príručky si dala za cieľ vyplniť medzeru v českých učebniciach toxikológie, čo sa jej ako odborníčke na poli laboratórnej toxikologickej analytiky medzinárodného rozmeru jednoznačne podarilo.

doc. MUDr. Igor Bátora, Ph.D.

prednosta Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie LF UK

www.fnspba.sk

e-mail: igor.batora@kramare.fnspba.sk

Doručeno do redakce: 8. 1. 2006


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se