Prognostické markery u CLL - „watch and wait“ i transplantace: editorial


Autoři: P. Cetkovský
Působiště autorů: Klinický úsek, přednosta doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph. D., Ústavu hematologie a krevní transfuze Praha, ředitel prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2006; 52(12): 1148-1149
Kategorie: Editorial

Smolej L et al. ZAP-70 u chronické B-lymfocytární leukemie: klinický význam a metody detekce. Vnitř Lék 2006; 52(12): XXX-XXX.

Klinický průběh chronické lymfocytární leukemie (CLL) bývá heterogenní: někteří nemocní s indolentní chorobou přežívají mnoho let bez nutnosti terapie s výbornou kvalitou života, zatímco jiná část nemocných s CLL navzdory intenzivní terapii rychle umírá. Proto je v posledních letech vyvíjena enormní snaha o stratifikaci nemocných s CLL: jak nalézáním pozitivních, tak i identifikací negativních prognostických znaků: dle jejich přítomnosti lze provádět tzv. „risk-adapted“ léčebnou strategii. V poslední době bylo identifikováno více parametrů s negativním vlivem na přežití: známý je vliv mutačního stavu genu pro Ig (IgVH), neboť nemocní, jejichž CLL buňky exprimují mutovaný IgVH gen, mají významně delší medián přežití než pacienti s IgVH nemutovanou CLL. Avšak kromě mutačního stavu existují i další prognostické znaky: klinické stadium, nález aberace chromozomu 11 (11q-) či 17 (17q-), mutace genu p53, exprese proteinu ZAP-70 atd (1-3).

V tomto vydání časopisu Vnitřní lékařství MUDr. Smolej et al (4) popisují význam exprese proteinu ZAP-70 u nemocných s CLL. Jde o první článek v českém písemnictví zabývající se detailně technickými aspekty stanovování exprese ZAP-70. Přehledný článek je uzavřen konstatováním, ve shodě s publikací Bineta et al (5), že pozitivní exprese ZAP-70 ani přítomnost nemutovaného stavu genu pro IgVH, nejsou na základě provedených studií směrodatné pro rozhodnutí o zahájení či druhu terapie.

Navzdory faktu, že ještě nejsou dostupné výsledky randomizovaných studií, zkoumajících vliv více těchto faktorů na přežití nemocných s CLL, tak z menších či retrospektivních studií i denní klinické praxe je jasné, že existuje malá skupina nemocných s agresivní CLL (s kombinací nepříznivých prognostických faktorů), kteří navzdory intenzivní chemoimunoterapii umírají během několika let od stanovení diagnózy. K definitivnímu posouzení vlivu těchto prognostických faktorů je potřeba tyto nemocné zařazovat do prospektivních randomizovaných klinických studií proto, aby se definovala role racionální, „risk-adapted“ terapie, včetně alogenní transplantace kmenových buněk krvetvorby (HSCT) použité up-front (po iniciálním zmenšení nálože CLL pomocí chemoterapie). Proto je třeba nemocného při stanovení diagnózy CLL detailně vyšetřit, včetně všech známých prognostických markerů, a dle jejich nálezu hned na začátku stanovit léčebnou strategii, dle které se bude léčba řídit. Výhodné je především mladší nemocné odesílat k vyšetření do specializovaných center ke vstupnímu vyšetření a stanovení léčebné strategie. Výhodné je to též proto, že k alogenní HSCT se nedostanou mohutně předléčení nemocní, poškození chemoterapií s refrakterní nemocí, kteří pak mají vysokou mortalitu po provedené HSCT. Avšak nejde jen o alogenní HSCT, jde i o aplikaci moderních léků, včetně monoklonálních protilátek či v budoucnosti třeba látek ovlivňujících expresi ZAP-70 (6).

doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.

Klinický úsek Ústavu hematologie a krevní transfuze, Praha

www: uhkt.cz

e-mail: Petr.Cetkovsky@uhkt.cz

Doručeno do redakce: 28. 6. 2006


Zdroje

1. Oscier DG, Gardiner AC, Mould SJ et al. Multivariate analysis of prognostic factors in CLL: clinical stage, IGVH gene mutational status and loss or mutation of the p53 gene are independent prognostic factors. Blood 2002; 100: 1177-1184.

2. Vasconcelos Y, Davi F, Levy V et al. Binet´s staging system and VH genes are independent but complimentary prognostic indicators in CLL. J Clin Oncol 2003; 21: 3928-3932.

3. Vasconcelos Y, Vos JD, Réme T et al. Gene expression profilig of chronic lymphocytic leukemia can discriminate cases with stable disease and mutated Ig genes from those with progressive disease and unmutated Ig genes. Leukemia 2005; 19: 2002-2005.

4. Smolej L, Saudková L, Špaček M et al. ZAP-70 u chronické B-lymfocytární leukemie: klinický význam a metody detekce. Vnitř Lék 2006; 52(12): XXX-XXX.

5. Binet JL, Caligaris-Capio F, Catovsky D et al. Perspectives on the use of new diagnostic tools in the treatment of chronic lymphocytic leukemia. Blood 2006; 107: 859-861.

6. Castro JE, Prada CE, Loria O et al. ZAP-70 is a novel conditional heat shock protein 90 (Hsp90) client: inhibition of Hsp90 leads to ZAP-70 degradation, apoptosis, and impaired signaling in CLL. Blood 2005; 106: 2506-2512.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 12

2006 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se