Východoslovenské lekárske dni v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách v rokoch 1991–2003


Autoři: M. Mydlík;  K. Derzsiová;  A. Böör
Působiště autorů: Nefrologická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice, Slovenská republika, prednosta MUDr. A. Rajnič, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2005; 51(11): 1324-1326
Kategorie: Z historie medicíny

Spolok lekárov v Košiciach, spolu so Spolkom spišských lekárov v Poprade a so Spolkami lekárov košického a prešovského kraja, pokračovali v rokoch 1991 - 2003 v tradícii organizácie Východoslovenských lekárskych dní (VLD) v kinosále Odborného liečebného ústavu respiračných chorôb (t.č. od roku 2003 Tatrasan, s r.o., neštátne zdravotnícke zariadenie), v Novom Smokovci, vo Vysokých Tatrách (obr. 1). Okrem jubilejných XXX. a XL. VLD všetky boli zorganizované s niektorou odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (tab. 1). V roku 1992 boli po prvý raz do odborného programu VLD zaradené aj prednášky na vývesných paneloch. Každý prvý autor prednášky na vývesnom paneli mal k dispozícii 2-3 minúty na orálnu prezentáciu s možným použitím 2-3 diapozitívov, po ktorom nasledovala 5 minútová diskusia. Témy postgraduálnych prednášok, ale aj prezentácie nových vedeckovýskumných výsledkov na VLD, boli rôzne s prihliadnutím k návrhom odborných lekárskych spoločností, s prihliadnutím na lekárov pracujúcich na lôžkových oddeleniach nemocníc, ale aj k potrebám praktických a rodinných lekárov (tab. 2).

Tab. 1. Organizácia Východoslovenských lekárskych dní Spolkom lekárov v Košiciach so Spolkom spišských lekárov v Poprade a Spolkami lekárov košického a prešovského kraja v rokoch 1991–2003.
Organizácia Východoslovenských lekárskych dní Spolkom lekárov v Košiciach so Spolkom spišských lekárov v Poprade a Spolkami lekárov košického a prešovského kraja v rokoch 1991–2003.

Odborný liečebný ústav respiračných chorôb (t.č. Tatrasan s r. o.) v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách.
Obr. 1. Odborný liečebný ústav respiračných chorôb (t.č. Tatrasan s r. o.) v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách.

Tab. 2. Témy Východoslovenských lekárskych dní.
Témy Východoslovenských lekárskych dní.

Od roku 1994 bola každoročne vyhodnotená najlepšia prednáška na vývesnom paneli po stránke formálnej, ako aj obsahovej. Najlepšia prednáška na vývesnom paneli bola v rokoch 1994-1999 ocenená cenou 500,- Sk, od roku 2000 cenou 1000,- Sk, zásluhou firmy Sanofi-Synthelabo. Na všetkých VLD mali účastníci týchto dní k dispozícii súhrny prednášok a od XXXIV. VLD boli súhrny prednášok uverejnené aj v časopise Slovenský lekár. Úroveň prednášok na VLD sa po stránke formálnej a obsahovej z roka na rok zvyšovala aj vďaka zahraničným účastníkom. Niektorí zahraniční prednášatelia sa opakovane zúčastnili na VLD, ako napr. prof. P. Schweitzer z USA, jeden z bývalých vedeckých sekretárov Spolku lekárov v Košiciach. Okrem neho významnou mierou prispeli do programu VLD ďalší zahraniční účastníci: prof. G. Bellinghieri (Messina, Taliansko), prof. V. Savica (Messina, Taliansko), prof. D. Falkenhagen (Krems, Rakúsko), MUDr. J. Walter (Budapešť, Maďarsko), prim. MUDr. P. Svačina a MUDr. H. Svačinová, Ph.D. (Brno, Česká republika).

Vďaka spolupráci s firmou Grafika s.r.o. v Košiciach a niektorým sponzorom sa podarilo udržať v uplynulom období štandardnú úroveň programov, súhrnov a ostatných materiálov na jednotlivých VLD v Novom Smokovci, vo Vysokých Tatrách (obr. 2).

Odborný program a súhrny prednášok XLI. Východoslovenských lekárskych dní v Novom Smokovci, vo Vysokých Tatrách.
Obr. 2. Odborný program a súhrny prednášok XLI. Východoslovenských lekárskych dní v Novom Smokovci, vo Vysokých Tatrách.

Naša vďaka patrí aj prim. MUDr. I. Maurovičovi, bývalému riaditeľovi Odborného liečebného ústavu respiračných chorôb v Novom Smokovci, ktorý so svojím kolektívom každoročne vytvoril optimálne podmienky pre úspešný priebeh VLD. Na záver je treba podotknúť, že vďaka spolupráci s redakciou časopisu Slovenský lekár sa od roku 1995 vytvorila tradícia na každoročné uverejnenie hodnotenia a publikovanie súhrnov z jednotlivých VLD.

prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.

www.fnlp.sk

e-mail: k.derzsiova@fnlp.sk

Doručeno do redakce: 9. května 2005


Zdroje

1. Mydlík M, Böör A. Východoslovenské lekárske dni v rokoch 1991-2001. Slov Lek 2001; 11-12: 461-462.

2. Mydlík M, Böör A. Vyhodnotenie činnosti Spolku lekárov v Košiciach v r. 1991-2002. Med. Monitor 2003; 2: 34-36.

3. Mydlík M. Východoslovenské lekárske dni. Tatry 2005; 44: 24.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 11

2005 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se