Úvodní stránka Aktuální číslo On-line publikace Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Vztah mezi kvalito u života a BODE indexem u bývalých kuřáků ve stabilní fázi chronické obstrukční plicní nemoci

Autoři: V. Koblížek, F. Salajka, E. Čermáková, M. Tomšová, D. Pohnětalová, P. Papo ušek, V. Bartoš, T. Dobešová, Z. Paráková, 
J. Ruta,V. Sedlák 
Autoři - působiště: 1Plicní klinika Lékařské fakulty UK a FN Hradec Králové, přednosta doc. MU Dr. František Salajka, CSc.
 2Ústav lékařské biofyziky Lékařské fakulty UK Hradec Králové, přednosta doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
 3Fingerlandův ústav patologie Lékařské fakulty UK a FN Hradec Králové, přednosta prof. MU Dr. Aleš Ryška, Ph.D.
 4Ústav patologické fyziologi e Lékařské fakulty UK Hradec Králové, přednosta prof. MU Dr. Miroslav Kuba, CSc.
Článek: Vnitř Lék 2009; 55(10): 940-947
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 676x


Relati onship between quality of life and BODE index of stable ex-smokers with chronic obstructive pulmonary disease


Background and aim:

This study was carried o ut to assess relationship between quality of life (QoL) and disease severity expressed by multifactorial prognostic index (BODE) in ex- smokers suffering from chronic obstructive pulmonary disease (COPD), minimally 8 weeks free of exacerbation. Materials and methods: The evaluati on was performed in 98 randomly recruited COPD patients enrolled into a cross- sectional, observational CILIARY study at the Department of Pneumology, Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové. In them, quality of life evaluati on using the SGRQ questionnaire and the BODE index calculati on was performed. We statistically compared interrelationship between BODE and COPD stages, SGRQ and COPD stages and interrelation of BODE and SGRQ.

Results:
We found significant differences in QoL of COPD patients and QoL in group of he althy volunteers (p < 0.001). Lower QoL and higher BODE score were associated with a higher stages of COPD (p < 0.001), with the excepti on non‑significant difference in QoL (SGRQ score) and BODE index between stages I and II. Our study fo und positive correlati on between the all SGRQ scores and multidimensional prognostic BODE index (r = 0.431– 0.704). The strongest correlation (r = 0.704) was evident in activity domain of SGRQ.

Conclusion:
Our results proved close correlation of qu ality of life (SGRQ) and multidimensional prognostic score (BODE) in stable COPD ex­smokers’ populati on. Both these scoring systems are useful tools for the assessment of clinical course and stratification of severity of COPD. However at present both scales are minimally used in the Czech Republic.

Key words:
chronic obstructive pulmonary disease (COPD) –  St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) –  Health-Related Quality of Life Questionanaire (HRQOL) –  BODE index –  forced expiratory volume in 1 s (FEV1) –  body mass index (BMI) –  Medical Research Council (MRC) dyspnea scale


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn


Úvod a cíl:

Tato práce byla provedena se záměrem zjištění vztahu mezi kvalito u života a tíží multifaktoriálního BODE indexu (predikujícího prognózu) u homogenní skupiny bývalých kuřáků trpících chronicko u obstrukční plicní nemocí (CHOPN) v dlouhodobě stabilní fázi onemocnění.

Materiál a metody:
U 98 pacientů s CHOPN (I.– IV. stadia, 19 žen, průměrného věku 65,1) ve stabilní fázi zařazených do průřezové, observační „Ciliární studi e“ byla provedena kalkulace multidimenzionálního skóre určujícího prognózu nemoci (tzv. BODE indexu). Od 86 nemocných se podařilo získat také data umožňující kvantifikaci kvality života (QoL) hodnocené pomocí respiračního dotazníku nemocnice Svatého Jiří (SGRQ). Pomocí SGRQ jsme vyšetřili ještě 10 respiračně zdravých dobrovolníků. Následně jsme porovnali QoL a celkovo u závažnost onemocnění vyjádřenou pomocí BODE indexu.

Výsledky:
Celková skóre QoL pacientů s CHOPN a zdravých dobrovolníků (ZD) se významně odlišovala (p < 0,001). Signifikantní rozdíly byly rovněž prokázány v kvalitě života mezi jednotlivými stadii CHOPN (podle GOLD klasifikace), tyto rozdíly byly patrné ve většině stadií onemocnění a pro většinu dílčích domén i pro celkové skóre (p < 0,001). Také BODE index se u nemocných s různými stadii CHOPN významně (p < 0,001) lišil. Rozdíl v kvalitě života a BODE indexu nebyl signifikantní pouze při vzájemném srovnání pacientů I. a II. stadi a. Naše statistická analýza dále prokázala středně silno u korelaci mezi hodnocením jednotlivých oblastí kvality života a prognózu predikujícím multidimenzionálním BODE indexem (r = 0,431– 0,704). Nejsilnější korelace byla zaznamenána v pododdílu aktivity (r = 0,704).

Závěr:
Kvalita života se u nemocných s CHOPN významně odlišuje v závislosti na jednotlivých stadi ích onemocnění (dle GOLD), významněji v pokročilejších stadiích (III a IV) choroby než v časné fázi (rozdíl mezi stadiem I a II nedosáhl statistické významnosti). Stejná souvislost platí mezi BODE indexem a GOLD klasifikací choroby. Mezi kvalito u života (všemi pododdíly i celkovým skóre) a prognostickým BODE indexem byla nalezena zjevná pozitivní korelace (nejvýraznější v doméně aktivity). Naše práce je dalším důkazem úzké so uvislosti mezi stadiem onemocnění, kvalito u života a jeho závažností dle multidimenzionálního, prognózu predikujícího indexu. Oba posledně jmenované nástroje (monitorace QoL a sledování BODE) zatím v ČR patří u nemocných s CHOPN ke zcela minimálně 
po užívaným.

Klíčová slova:
chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) –  respirační dotazník nemocnice Svatého Jiří (SGRQ) –  dotazníky kvality života –  BODE index –  usilovně vydechnutý objem za 1. s (FEV1) –  index tělesné hmotnosti (BMI) –  modifikovaná škála dušnosti dle MRC (Medical Rese arch Council)

 
 

Upozornění

Plné znění tohoto článku je dostupné jen registrovaným uživatelům. Registrujte se a můžete tento článek číst ihned.

 
 
 

Přihlášení
Registrovat

 
 
Ohodnoťte článek:
 

Celkové hodnocení článku:
 
3/5, hodnoceno 10x
 
 

Česká internistická společnost

Česká internistická společnost Intranet ČIS Slovenská internistická spoločnosť
 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 6 / 2015

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější