Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel On-line publikace Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Souvisí stav zásobení organizmu vitaminem D s výsledky testování kognitivních funkcí a aktivit denního života u seniorů?

Autoři: Emmanuela Fernandová, Hana Matějovská Kubešová
Autoři - působiště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice
Článek: Vnitř Lék 2018; 64(11): 1107-1114
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úvod:
Hlavní účinek aktivního vitaminu D (kalcitriol) byl donedávna přičítán regulaci hladiny kalcia. V současné době jsou v lidském organizmu odhalovány další a další důležité funkce tohoto vitaminu, kterému se v současné době připisují spíše vlastnosti hormonu. Má také vliv např. na kognitivní funkce, svalovou hmotu, imunitní systém a další. V posledních letech vzrůstá počet vědeckých publikací o možných mnohočetných důsledcích dlouhodobého deficitu kalcitriolu nejen u starší populace.

Cíl:
Cílem naší studie bylo zjistit u seniorů vztah stavu zásobení organizmu vitaminem D a základních parametrů soběstačnosti, tedy kognitivních funkcí stanovených Mini Mental State Examination (MMSE) testem a Barthelové testem základních všedních činností (ADL).

Materiál a metody:
Ve studii jsme hodnotili 244 geriatrických nemocných (65 mužů a 179 žen) průměrného věku 80,1 ± 7,4 (min. 65, max. 99) hospitalizovaných na Klinice interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, od března roku 2012 do září roku 2012. Stav zásobení organizmu vitaminem D byl hodnocen pomocí sérové hladiny vitaminu D total [1,25(OH)2D + 25(OH)D], hodnoty MMSE a ADL byly zjišťovány v období od 3. dne hospitalizace, resp. po zvládnutí akutního stavu. Charakteristika nemocných byla dokreslena indexem multimorbidity CIRS CI (Cumulative Illness Rating Scale – Comorbidity Index). Sledovali jsme také vztah sérové hladiny vitaminu D total k ročnímu období porovnáním výsledků krevních vzorků odebraných v jarních a letních měsících.

Výsledky:
V souboru našich pacientů byla zjištěna průměrná sérová koncentrace vitaminu D total 37,9 ± 26,1 (8–142 nmol/l), v testu MMSE dosahovali probandi průměrné hodnoty 23,36 ± 6,91 (0–30 bodů), ADL 80,66 ± 25,13 (0–100 bodů) a CIRS CI 4,7 + 1,9 bodu. Korelační koeficient hodnoty sérové koncentrace vitaminu D total s hodnotou MMSE byl r = 0,289 (p ≤ 0,01), s hodnotou ADL r = 0,292 (p ≤ 0,01) a s hodnotou CIRS CI r = -0,22 (p < 0,05). Multivariační analýza prokázala zachování signifikance nalezených souvislostí i po vyloučení vlivu multimorbidity. U nemocných sledovaného souboru nebyl nalezen statisticky signifikantní vztah mezi ročním obdobím a sérovou hladinou vitamínu D total. Byl nalezen nesignifikantní trend snižování sérové hladiny vitaminu D total se zvyšujícím se věkem nemocných (r = -0,149, NS). Závěr: Byla prokázána významná souvislost dosažených hodnot MMSE a ADL sérové hladiny vitaminu D total. Pozornost věnovaná udržování adekvátního zásobení organizmu vitaminem D napomáhá udržení kvality kostní remodelace i fungování dalších pochodů, jichž se zúčastní. Pro suplementaci je pro nemocné vyššího věku vhodné volit kromě dietních opatření preparáty částečně či úplně hydroxylované a také přiměřenou expozicí slunečnímu záření.

Klíčová slova:
ADL – kognitivní funkce – MMSE – vitamin D

 
 

Upozornění


Registrovaným uživatelům bude celý text dostupný od června 2019.

 
 
 

Přihlášení
Registrovat

 
 
Ohodnoťte článek:
 

Celkové hodnocení článku:
 
1/5, hodnoceno 1x
 
 

Česká internistická společnost

Česká internistická společnost Slovenská internistická spoločnosť Intranet ČIS Sanofi
 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 2 / 2019

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější