Úvodní stránka Aktuální číslo On-line publikace Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Podrobná studie o polypech tlustého střeva

Autoři: J. Špičák1, M. Beneš1, T. Hucl1, P. Štirand1, P. Drastich1, P. Wohl1, D. Kamenář1, M. Kliment3, E. Kundratová3, O. Urban3, J. Pintová4, 
J. Pícha4, Š. Suchánek2, V. Želízko2, M. Štefanová2, M. Řehoř4, V. Nosek4, M. Zavoral2
Autoři - působiště: 1Klinika hepatogastroenterologie IKEM Praha, přednosta prof. MUDr. Julius Špičák, DrSc.; 2Interní klinika 1. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha, přednosta prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.; 3Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice, a. s., Ostrava-Vítkovice, přednosta prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.; 4Oddělení gastroenterologie Nemocnice Jablonec nad Nisou, přednosta prim. MUDr. Vladimír Nosek
Článek: Vnitř Lék 2012; 58(1): 18-23
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 737x


A detailed study of colon polyps


Introduction, study aim:
Colorectal carcinoma is one of the most frequent malignancies. Most frequently, neoplasms, including malignant precursors, are in the form of polyps, although these might be of a non-tumour origin. The aim of this prospective multicentre study was to provide an overview of coloscopic identification and biological nature of polyps.

Results:
3,400 consecutive coloscopies performed between 2009 and 2010 were analyzed. At different centres, the top of the cecum was reached in 89% to 93% and terminal ileum in 73% to 87% of cases. In the above 40 age group, 26.6% were screening coloscopies. The mean age of the above 40 patients was 56 years. The incidence of potential neoplastic lesions (polyps, carcinomas), advanced adenomas and carcinomas were: 7.8 %, 0.8 % and 0.16 %, respectively, in the above 40 age group, 41.5 %, 9.8 % and 1.6 %, respectively, in the 40–50 years age group and 70.5 %, 31.3 % and 6.8 %, respectively, in the above 50 age group. The incidence of tubular adenoma and hyperplastic polyps was 23.9% and 66.2%, respectively, in the below 40 age group and 53.1% and 26.1% in the above 50 age group. 57.8% of advances neoplasms were located in the rectosigmoid a descendent colon. The incidence ratio for adenomas and hyperplastic polyps was 76.6% and 14%, respectively, for rectosigmoid colon, 63.6 and 17.4 %, respectively, for descendent colon, 63.6 and 11.4 % for traverse colon and 63,4 a 17,9 %, respectively, for cecum and ascendant colon. The incidence of tubulovillous adenomas and hyperplastic polyps in pedunculated polyps larger than 1 cm was 19.4 % and 20.4 %, respectively, and 34.2 % and 13.1 %, respectively, in other polyps. The incidence of potential lesions (polyps and carcinomas), advanced adenomas, carcinomas and advanced neoplasms was 66.7 %, 23.1 %, 5.8 % and 28.9 %, respectively, in women and 63.1 %, 30.0 %, 5.7 % and 34.7 %, respectively, in men.

Conclusion:
The top of the cecum was reached in a higher proportion of cases than required, although this was lower than in the majority of other recent studies. Terminal ileum was reached in high number of cases. The incidence of polyps and neoplasms rose sharply from 40 years of age. Therefore, the screening threshold should be extended to the below 50 age group. Hyperplastic polyps predominated in younger age and adenomas in the above 40 age group. Histological profile was similar and did not suggest importantly different pathogenesis with respect to localization. There were relatively fewer adenomas and more hyperplastic polyps in pedunculated polyps and vice verse in other types of polyps, suggesting a higher risk associated with non-pedunculated lesions. Both sexes differed less than suggested based on epidemiological statistics.

Key words:
carcinomaadvanced adenoma – polyp – screening colposcopy


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn


Úvod, cíl studie:
Kolorektální karcinom je jednou z nejčastějších malignit. Neoplazie včetně maligních prekurzorů mají nejčastěji tvar polypu, který však může být i nenádorové povahy. Cílem prospektivní multicentrické studie bylo podat přehled koloskopického záchytu a biologické povahy polypů.

Výsledky:
Analyzováno bylo 3 400 následných koloskopií provedených v letech 2009–2010. Dosažení vrcholu céka se na jednotlivých pracovištích pohybovalo od 89 % do 93 %, terminálního ilea od 73 % do 87 %. Screeningových bylo ve věku nad 40 let 26,6 % koloskopií. Průměrný věk vyšetřovaných nad 40 let byl 56 let. Výskyt potenciálních neoplastických lézí (polypů a karcinomů), pokročilých adenomů a karcinomů byl ve věkové skupině do 40 let: 7,8 %, 0,8 % a 0,16 %; ve věkové skupině 40–50 let: 41,5 %, 9,8 % a 1,6 % a ve věkové skupině nad 50 let: 70,5 %, 31,3 % a 6,8 %. Ve skupině do 40 let činil výskyt tubulárního adenomu 23,9 % a hyperplastických polypů 66,2 %, ve věku nad 50 let 53,1 % a 26,1 %. 57,8 % pokročilých neoplazií bylo lokalizováno v rektosigmatu a descendens. Poměr výskytu adenomů a hyperplastických polypů byl v rektosigmatu 76,6 % a 14,0 %, v descendens 63,6 % a 17,4 %, v traversu 63,6 % a 11,4 % a v céku a ascendens 63,4 % a 17,9 %. U stopkatých polypů větších než 1 cm byl výskyt tubulovilózních adenomů a hyperplastických polypů 19,4 % a 20,4 %, u ostatních polypů 34,2 % a 13,1 %. U žen nad 40 let byl výskyt potenciálních lézí (polypů a karcinomů), pokročilých adenomů, karcinomů a pokročilých neoplazií 66,7 %, 23,1 %, 5,8 % a 28,9 %, u mužů 63,1 %, 30,0 %, 5,7 % a 34,7 %.

Závěr:
Dosažení vrcholu céka přesáhlo žádoucích 90 %, bylo však nižší než ve většině jiných současných studií. Dosažení terminálního ilea bylo vysoké. Výskyt polypů a neoplazií se prudce zvyšoval již od 40 let věku. Hranice screeningu by proto měla expandovat pod 50 let věku. V mladém věku převažovaly hyperplastické polypy, nad 40 let adenomy. Histologický profil nálezů byl v jednotlivých oddílech podobný a nenasvědčoval významně různé patogenezi v souvislosti s lokalizací. U stopkatých polypů bylo relativně méně adenomů a více hyperplastických polypů, u nestopkatých tomu bylo naopak, což naznačuje větší rizikovost nestopkatých lézí. Obě pohlaví se lišila méně, než odpovídá epidemiologickým statistikám.

Klíčová slova:
karcinompokročilý adenom – polyp – screeningová koloskopie

 
 

Upozornění

Plné znění tohoto článku je dostupné jen registrovaným uživatelům. Registrujte se a můžete tento článek číst ihned.

 
 
 

Přihlášení
Registrovat

 
 
Ohodnoťte článek:
 

Celkové hodnocení článku:
 
2.8/5, hodnoceno 9x
 
 

Česká internistická společnost

Česká internistická společnost Intranet ČIS Slovenská internistická spoločnosť
 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 7-8 / 2015

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější