Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel On-line publikace Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Multiple neuroendocrine tumor of the small bowel: a case report and a review of literature

Autoři: Lumír Kunovský1,2, Milan Dastych1, Oldrich Robek2, Roman Svaton2, Jakub Vlazny3, Jakub Husty4, Michal Eid5, Karolina Poredska1, Petr Kysela2, Zdeněk Kala2
Autoři - působiště: 1Department of Gastroenterology, University Hospital Brno Bohunice, Faculty of Medicine, MU, Brno, 2Department of Surgery, University Hospital Brno Bohunice, Faculty of Medicine, MU, Brno, 3Department of Pathology, University Hospital Brno Bohunice, Faculty of Medicine, MU, Brno, 4Department of Radiology, University Hospital Brno Bohunice, Faculty of Medicine, MU, Brno, 5Department of Hematology, Oncology and Internal medicine , University Hospital Brno Bohunice, Faculty of Medicine, MU, Brno
Článek: Vnitř Lék 2018; 64(10): 966-969
Kategorie: Case Reports


Mnohočetné postižení tenkého střeva neuroendokrinním tumorem: kazuistika a přehled literatury

Souhrn

Maligní tumory tenkého střeva tvoří jen asi 1–2 % ze všech nádorů gastrointestinálního traktu. Ačkoli neuroendokrinní tumory (NETs) jsou relativně vzácné, tak i přesto představují druhou nejčastější malignitu tenkého střeva (hned po adenokarcinomu). Klinicky se projevují bolestí břicha, střevní obstrukcí, průjmy, úbytkem na váze či krvácením. Diferenciální diagnostika skrytého gastrointestinálního krvácení může být někdy výzvou jak pro metody endoskopické, tak radiologické. Prezentujeme případ 80letého pacienta došetřovaného pro těžkou mikrocytární anémii. Základní endoskopické metody neobjasnily zdroj skrytého krvácení. Nakonec pomocí kapslové endoskopie (CE) byla diagnostikována izolovaná ulcerace ilea s navalitými okraji. CT enterografie nezachytila žádnou další lézi. Vzhledem k pozitivním hodnotám chromograninu A, nálezu na endoskopických a zobrazovacích metodách bylo vysloveno podezření na NET tenkého střeva. Během operace bylo zjištěno 7 ložisek NET tenkého střeva a byla provedena resekce 120 cm ilea. Dle definitivní histologie bylo v preparátu nalezeno celkem 15 ložisek NET grade 1. Kontrolní octreoscan neodhalil žádné další reziduální ložisko. Představujeme případ pacienta s celkem 15 ložisky NET tenkého střeva diagnostikovaného pomocí CE s následnou úspěšnou resekcí ilea.

Klíčová slova:
gastrointestinální karcinoid – chirurgie – kapslová endoskopie – karcinoidový syndrom – 
neuro­endokrinní tumor – skryté krvácení do gastrointestinálního traktu – tenké střevo


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Summary

Primary malignant tumors of small bowel constitute only about 1–2% of all gastrointestinal neoplasms. Although neuroendocrine tumors (NETs) are relatively rare, they still represent the second most common malignancy of the small bowel (after adenocarcinoma). Clinical manifestations include abdominal pain, bowel obstruction, diarrhea, weight loss and bleeding. The differential diagnosis of obscure gastrointestinal bleeding can sometimes be challenging for endoscopy as well as for radiology methods. We present the case of an 80-year-old man suffering from severe hypochromic anemia. Routine endoscopic methods did not show any appropriate pathology. Finally, a single ulcerative infiltration of the ileum was diagnosed by capsule endoscopy (CE). CT enterography did not reveal any other lesions. In accordance with a positive chromogranin A, endoscopic and radiologic methods, a suspicion of NET was expressed. During the surgery, 7 lesions were found and a resection of 120 cm of ileum was performed. The histology confirmed a diagnosis of NET grade 1, with a total number of 15 NET lesions in the specimen. The following octreotide scan did not show any residual infiltration. We present a patient with 15 NET lesions in the ileum diagnosed by CE and successfully cured by surgical resection of the ileum.

Key words:
capsule endoscopy – carcinoid syndrome – gastrointestinal carcinoids – neuroendocrine tumor – 
obscure gastrointestinal bleeding – small bowel – surgery

 
 

Upozornění

Plné znění tohoto článku je dostupné jen registrovaným uživatelům. Registrujte se a můžete tento článek číst ihned.

 
 
 

Přihlášení
Registrovat

 
 
Ohodnoťte článek:
 

Celkové hodnocení článku:
 
2.8/5, hodnoceno 8x
 
 

Česká internistická společnost

Česká internistická společnost Slovenská internistická spoločnosť Intranet ČIS Sanofi
 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 2 / 2019

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější