Úvodní stránka Aktuální číslo On-line publikace Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Lokální intravenózní fibrinolýza u dětí a mladistvých

Autoři: I. Hofírek1, M. Penka2, M. Zvarová3, S. Šárník1, J. Blatný2, O. Zapletal2, J. Rotnágl1, O. Sochor1
Autoři - působiště: 1 I. interní kardio‑angiologická klinika Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny Brno, přednosta prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC 
2Oddělení klinické hematologie FN Brno, pracoviště Bohunice a pracoviště FDN J. G. Mendla, přednosta prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. 
3Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny Brno, přednostka prim. MUDr. Anna Zvarová
Článek: Vnitř Lék 2010; 56(Supplementum 1): 58-63
Kategorie: XVI. Pařízkovy dny, Ostrava-Poruba, 25.–26. březen 2010
Počet zobrazení článku: 355x


Local intravenous fibrinolysis in children and adolescents


The paper provides an evaluation of success factors and fibrinolytic dose regimes in adolescents and children whose deep vein thrombosis was managed with local ultrasound-enhanced fibrinolysis. It discusses factors determining success of fibrinolysis and reviews fibrinolytic dosing as well as plasma levels of the main monitored parameters (D-dimer and fibrinogen). The main risk factors associated with the development of deep vein thrombosis in a series of 15 cases included oral contraception use and the presence of genetic predisposition for thrombophilia. Success of thrombolysis did not depend on the duration of administration or a dose of a fibrinolytic agent but it was significantly more successful in individuals with shorter duration of thrombotic symptoms (anamnesis of approximately a week). Dosing of a fibrinolytic was better decided based on a trend in fibrinogen rather than D-dimer plasma levels. Together with fibrinolysis, continual IV low molecular weight heparin was routinely administered. Careful and supervised administration of a fibrinolytic decreases a risk of bleeding complications. Ultrasound-enhanced fibrinolysis alone is feasible in children and adolescents. The procedure is more successful in patients with short (approximately one week) history of symptoms.

Key words:
deep vein thrombosis – local fibrinolysis – duplex sonography


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn


Práce předkládá zhodnocení faktorů úspěšnosti a dávkování fibrinolytika u případů mladistvých a dětí léčených pro hlubokou žilní trombózu lokální fibrinolýzou pod ultrazvukovou kontrolou. Zaměřuje se na faktory určující úspěšnost fibrinolýzy a na rozbor dávkování fibrinolytika a hladin hlavních monitorovaných parametrů (D dimeru a fibrinogenu). V souboru 15 případů se mezi riziky vzniku hluboké žilní trombózy nejvíce vyskytovala přítomnost užívání p.o. hormonální antikoncepce a přítomnost genetické dispozice pro trombofilii. Úspěšnost fibrinolýzy nebyla vázána na dobu podávání ani dávku fibrinolytika, byla ale podstatně úspěšnější u jedinců s kratším trváním příznaků trombózy (průměrně asi týdenní anamnéza). Dávkování fibrinolytika bylo možné lépe předpovídat dle trendu vývoje hladin fibrinogenu než D dimeru. Standardizováno bylo současně s fibrinolýzou kontinuální i.v. podávání nízkomolekulárního heparinu. Šetrné a kontrolované podávání fibrinolytika snižuje riziko krvácivých komplikací. Lokální fibrinolýza jen pod ultrazvukovou kontrolou je proveditelná u dětí a mladistvých. Úspěšnější jsou výkony v případech krátké (asi týdenní) anamnézy trvání příznaků.

Klíčová slova:
hluboká žilní trombóza –  lokální fibrinolýza –  duplexní sonografie

 
 

Upozornění

Plné znění tohoto článku je dostupné jen registrovaným uživatelům. Registrujte se a můžete tento článek číst ihned.

 
 
 

Přihlášení
Registrovat

 
 
Ohodnoťte článek:
 

Celkové hodnocení článku:
 
3/5, hodnoceno 5x
 
 

Česká internistická společnost

Česká internistická společnost Intranet ČIS Slovenská internistická spoločnosť
 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 7-8 / 2015

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější