Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel On-line publikace Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Léčba statiny u osob vyššího věku

Autoři: Jan Piťha1, Eva Topinková2, Vladimír Bláha3, Božena Jurašková4, Ivo Bureš5, Iva Holmerová6, Michal Vrablík7
Autoři - působiště: 1Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, 2Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, 3III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN Hradec Králové, 4Subkatedra geriatrie LF UK Hradec Králové, 5Geriatrické centrum Nemocnice Pardubice, 6Geriatrické centrum Praha, 7III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Článek: Vnitř Lék 2018; 64(11): 1021-1027
Kategorie: Přehledné referáty

Souhrn

Osoby vyššího věku jsou kardiovaskulárními příhodami aterosklerotického původu postihovány nejčastěji. U starších pacientů čelíme, kromě pokročilých a komplexních změn kardiovaskulárního systému, i dalším dlouhodobým onemocněním. Navíc u nich narážíme i na odlišnou odpověď na jakoukoli léčbu způsobenou měnící se farmakodynamikou a farmakokinetikou; tito pacienti také užívají další léky, které mohou vstupovat do rizikových interakcí. Situaci často komplikuje i celkově horší spolupráce pro zhoršené kognitivní schopnosti. Na jedné straně tedy starší pacienti s vysokým kardiovaskulárním rizikem profitují z dobře nastavené léčby kardiovaskulárních onemocnění v absolutních číslech nejvíce; na druhé straně jsou citlivější k jejím nežádoucím účinkům. Tato populace také méně adheruje k užívání léků vzhledem k často přítomným změnám kognitivních funkcí. Vzhledem k tomu, že statiny patří mezi léky užívané z preventivní indikace, je třeba posoudit očekávanou délku přežití v kontextu komorbidit a zhodnotit přítomnost seniorské křehkosti popřípadě disability. U pacientů se závažnou křehkostí a disabilitou je podávání statinů více rizikové, i když observační studie potvrzují pokles mortality i u těchto osob. U seniorů s očekávaným přežitím v horizontu ≥ 5 roků mají statiny – pokud jsou indikovány – nezpochybnitelný přínos a zcela jistě patří mezi léky s vysokou prioritou.

Klíčová slova:
ateroskleróza – dyslipidemie – kardiovaskulární onemocnění – křehkost – léčba – starší osoby – statiny

 
 

Upozornění

Plné znění tohoto článku je dostupné jen registrovaným uživatelům. Registrujte se a můžete tento článek číst ihned.

 
 
 

Přihlášení
Registrovat

 
 
Ohodnoťte článek:
 

Celkové hodnocení článku:
 
3/5, hodnoceno 10x
 
 

Česká internistická společnost

Česká internistická společnost Slovenská internistická spoločnosť Intranet ČIS Sanofi
 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 2 / 2019

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější