Úvodní stránka Aktuální číslo On-line publikace Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Dyslipidemie a obezita 2011. 
Jak spolu souvisejí a v čem se liší

Autoři: R. Češka, M. Vrablík, P. Sucharda
Autoři - působiště: III. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Článek: Vnitř Lék 2011; 57(3): 248-253
Kategorie: 60. narozeniny prof. MUDr. Jiřího Vítovce, CSc., FESC
Počet zobrazení článku: 618x


Dyslipidemia and obesity 2011. Similarities and differences


We shall open our overview of issues related to obesity and hyperlipoproteinemia (HLP) or dyslipidemia with a notoriously known truth (that some are still reluctant to accept): HLP/DLP is not obesity. It is certainly not possible to put an equal sign between subcutaneous fat and the level of plasma lipids and lipoproteins. On the other hand, it is obvious that there is a number of connecting links between HLP/DLP and obesity. These associations on one side and differences on the other are the focus of this review paper. (1) HLP/DLP as well as obesity represent a group of high incidence metabolic diseases (gradually evolving from epidemic to pandemic) that affect several tens of percent of inhabitants. (2) Both HLP/DLP and obesity often occur concurrently, often as a result of unhealthy lifestyle. However, genetic factors are also been studies and it is possible that mutual predispositions for the development of both diseases will be identified. At present, it is only possible to conclude that obesity worsens lipid metabolism in genetically-determined HLP. (3) Both these metabolic diseases represent a risk factor for other pathologies, cardiovascular diseases are the most important common complication of both conditions (central type of obesity only). Concurrent presence of HDL/DLP and obesity is often linked to other diagnoses, such as type 2 diabetes mellitus (DM2T), hypertension, pro-coagulation or pro-inflammatory states; all as part of so called metabolic syndrome. (4) Patients with metabolic syndrome and, mainly, central obesity usually have typical dyslipidemia with reduced HDL-cholesterol (HDL-C) and sometimes hypertriglyceridaemia. Current treatment of HDL/DLP aims to first impact on the primary aim, i.e. LDL-cholesterol (LDL-C), and than influence HDL-C. (5) It seems that the therapeutic efforts in HLP/DLP and obesity will go in the same direction. I will skip the trivial (and difficult to accept by patients) dietary changes. Pharmacotherapy, however, (very scarce with respect to obesity) may bring positive effects on lipids and BMI. Metformin used to be considered as a drug that could improve lipid profile and lead to body weight reduction. Even though larger studies did not provide an unambiguous evidence for this, metformin keeps its position as a first line oral antidiabetic (not only) in patients with T2DM, HLP and obesity. Positive effect on lipids, mainly HDL-C is reported with pioglitazone. This drug, unlike other glitazones, does not bring body weight reduction but at least does not have a negative effect. Other antidiabetics with a positive effect on lipids and body weight include incretins, liraglutid in particular. Liraglutid importantly decreases triglyceride levels and has anorectic effect. Furthermore, metabolic effects of bariatric surgery should not be overlooked. Bariatric surgery brings weight reduction as well as it improves lipid profile and compensation of diabetes mellitus (DM). It should be mentioned here that bariatric surgery has been used for the treatment of HLP as early as 1980s. The results of the 25-year follow up within the POSCH study (ideal bypass indicated for HLP), presented in 2010, confirm a decrease in overall as well as cardiovascular mortality in an operated group, even though patients who did not undergo surgery were significantly more frequently treated with statins.

Key words:
hyperlipoproteinemia – dyslipidemia – obesity – HDL-cholesterol – metabolic syndrome – ideal bypass – incretins – niacin – anacetrapib


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn


Přehled o problematice obezity a hyperlipoproteinemií (HLP) či dyslipidemií (DLP) začneme již notoricky známou pravdou (kterou však stále někteří jen obtížně akceptují): HLP/DLP není obezita. Rozhodně není možné klást rovnítko mezi podkožním tukem a hladinou plazmatických lipidů a lipoproteinů. Na druhé straně však je zcela zjevné, že pojítek mezi HLP/DLP a obezitou je řada. Těmto vzájemným souvislostem na jedné straně, ale také odlišnostem na straně druhé, je věnováno toto přehledné sdělení. (1) HLP/DLP i obezita představují skupinu metabolických onemocnění hromadného výskytu (ten se postupně z epidemie stává pandemií) postihující desítky procent obyvatelstva. (2) HLP/DLP i obezita se často vyskytují společně, mnohdy jako důsledek nezdravého životního stylu. Studují se však i faktory genetické a je možné, že budou identifikovány i určité společné předpoklady pro vznik obou onemocnění. Zatím lze pouze uvést, že obezita zhoršuje parametry tukového metabolizmu u geneticky podmíněné HLP. (3) Obě tato metabolická onemocnění představují rizikový faktor pro další choroby, nejvýznamnější společnou komplikací obou (u obezity v případě centrálního typu) jsou kardiovaskulární onemocnění. Společný výskyt HLP/DLP a obezity je často spojen s nálezem dalších onemocnění, jako jsou diabetes mellitus 2. typu (DM2T), hypertenze, prokoagulační nebo prozánětlivý stav. Vše je zahrnováno do komplexu známého jako metabolický syndrom. (4) U nemocných s metabolickým syndromem, a především s centrální obezitou obvykle nacházíme typickou dyslipidemii, v jejímž obraze dominuje především snížení HDL-cholesterolu (HDL-C) a někdy také hypertriglyceridemie. Současná moderní léčba HLP/DLP se zaměřuje po ovlivnění primárního cíle, tedy LDL-cholesterolu (LDL-C), právě na ovlivnění HDL-C. (5) Zdá se, že v některých směrech se i terapeutické snažení u HLP/DLP i obezity bude ubírat stejným směrem. Ponechám stranou triviální (a pacienty jen velmi obtížně akceptovaná) dietní a režimová opatření. I farmakoterapie však (u obezity dnes v klinické praxi opravdu velmi chudá) může přinášet pozitivní účinky na lipidy i BMI. Z antidiabetik byl především metformin považován za lék, který by mohl současně mírně zlepšovat lipidový profil a vést ke snížení hmotnosti. I když větší studie tyto komplexní účinky jednoznačně nepotvrdily, neznamená to, že metformin není základním perorálním antidiabetikem (nejen) u diabetika s DM2T, HLP a obezitou. Pozitivní ovlivnění lipidů, především HDL-C je popisováno po pioglitazonu. Ten, na rozdíl od dalších glitazonů, nevedl sice k redukci hmotnosti, ale alespoň ji neovlivňoval negativně. Z antidiabetik působících pozitivně na lipidy i hmotnost je třeba uvést inkretiny, především liraglutid. Ten významně snižuje hladinu triglyceridů a má anorektické účinky. Z hlediska léčby nelze opomíjet metabolické účinky bariatrických výkonů. Dochází po nich nejen k redukci hmotnosti, ale zlepšuje se i lipidový profil a dále též kompenzace diabetes mellitus (DM). Považujeme za vhodné zmínit na tomto místě fakt, že již před více než 3 desítkami let byla bariatrie využívána k léčbě HLP. A výsledky z 25letého sledování po studii POSCH (ileální bypass indikovaný pro HLP) prezentované v roce 2010 potvrzují snížení celkové i kardiovaskulární mortality v operované skupině navzdory tomu, že neoperovaní byli výrazně častěji léčeni statiny.

Klíčová slova:
hyperlipoproteinemie – dyslipidemie – obezita – HDL-cholesterol – metabolický syndrom – ileální bypass – inkretiny – niacin – anacetrapib

 
 

Upozornění

Plné znění tohoto článku je dostupné jen registrovaným uživatelům. Registrujte se a můžete tento článek číst ihned.

 
 
 

Přihlášení
Registrovat

 
 
Ohodnoťte článek:
 

Celkové hodnocení článku:
 
3/5, hodnoceno 10x
 
 

Česká internistická společnost

Česká internistická společnost Intranet ČIS Slovenská internistická spoločnosť
 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 7-8 / 2015

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější