Úvodní stránka Aktuální číslo On-line publikace Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Chirurgická léčba ischemické choroby srdeční a diabetes mellitus

Autoři: J. Harrer, A. Drašnar, J. Vojáček
Autoři - působiště: Kardiochirurgická klinika Lékařské fakulty UK a FN Hradec Králové, přednosta doc. MU Dr. Jan Harrer, CSc.
Článek: Vnitř Lék 2010; 56(4): 317-319
Kategorie: 11. celostátní diabetologické sympozium „Diabetes a angiologie“
, Hradec Králové, 5.– 6. června 2009
Počet zobrazení článku: 596x


Surgical treatment of ischemic heart disease and diabetes mellitus


At present, treatment of IHD is relatively frequently surgical. Approximately every fourth patient undergoing surgery for IHD is a diabetic. The surgery itself does not differ from non‑diabetic patients except for the specific preparation of a diabetic patient with respect to glycaemia control and with respect to metabolic demands associated with the surgical intervention. Frequent involvement of more extensive as well as more peripheral regions of the coronary arteries makes the surgical intervention more difficult. The differences with respect to mortality have been diminished mainly due to the continuously improving cardiac surgery and expanding knowledge of pathophysiology of DM, enabling better control and correction of glycaemia. However, the differences with respect to morbidity still remain (higher incidence of wound healing problems, higher incidence of strokes, renal failure, longer mean duration of hospitalization). Furthermore, long‑term survival in diabetic patients is shorter, particularly due to more rapidly progressing atherosclerosis. The outcomes of IHD treatment in diabetic patients might improve when these well‑known issues are fully acknowledged. The best possible diabetes treatment might contribute to this. Surgical treatment of IHD, particularly arterial grafting and use of as gentle as possible approaches (myocardial revascularization from mini‑invasive entry pathways, possibly without extracorporeal circulation) also encompass great potential for outcome improvement.

Key words:
coronary artery bypass grafting (CABG) –  diabetes mellitus


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn


Chirurgická léčba ICHS je dnes poměrně častá. Přibližně každý čtvrtý operovaný pro ICHS je diabetik. Krom speciální přípravy diabetika z hlediska kontroly glykemie a z hlediska metabolických nároků v souvislosti s operací se vlastní chirurgický postup nijak neliší. Častější přítomnost difuznějšího postižení věnčitých tepen a postižení perifernějších úseků věnčitých tepen činí chirurgickou léčbu technicky obtížnější. Vzhledem ke stále se zlepšující úrovni kardiochirurgie a vzhledem k lepšímu poznání patofyziologie DM s lepší kontrolou a korekcí glykemie došlo k minimalizaci rozdílů z hlediska mortality. V morbiditě jsou však i dnes rozdíly významnější (vyšší výskyt poruch hojení ran, vyšší výskyt iktů, renálního selhávání, delší průměrná délka hospitalizace). Z dlouhodobého hlediska je též doba přežívání u diabetiků především v důsledku rychlejší progrese aterosklerózy kratší. Uvědomění si této známé faktologie může vést ke zlepšení výsledků léčby ICHS u diabetiků. K tomu může přispět co nejlepší léčba diabetu. Chirurgická léčba ICHS především s používáním arteriálních štěpů a s používáním co nejšetrnějších postupů (revaskularizace myokardu z miniinvazivních přístupových cest, případně bez mimotělního oběhu) má v sobě rovněž velký potenciál pro zlepšení výsledků.

Klíčová slova:
coronary artery bypass grafting (CABG) –  diabetes mellitus

 
 

Upozornění

Plné znění tohoto článku je dostupné jen registrovaným uživatelům. Registrujte se a můžete tento článek číst ihned.

 
 
 

Přihlášení
Registrovat

 
 
Ohodnoťte článek:
 

Celkové hodnocení článku:
 
3/5, hodnoceno 5x
 
 

Česká internistická společnost

Česká internistická společnost Intranet ČIS Slovenská internistická spoločnosť
 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 7-8 / 2015

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější